متن انگلیسی زیبا در مورد دوست + گلچین جملات با ترجمه فارسی برای رفیق


در این بخش مجموعه ای متن های انگلیسی زیبا در مورد دوست و رفیق را به نقل از نویسندگان، شاعران، مشاهیر، فلاسفه و افراد معروف قرار داده ایم که به همراه ترجمه فارسی هستند.

دوستی مفهوم والایی دارد که واقعا نمی توان ارزش آن را توصیف کرد. وقتی که با دوستان و رفیقان واقعی هستید، بهترین لحظات زندگی خود را تجربه می کنید. یک دوست خوب می تواند باعث شود که شما به شور و شادی برسید و حس خوبی داشته باشید. به همین جهت در این بخش تعدادی جملات کوتاه و متن های انگلیسی در مورد رفیق و دوست را قرار داده ایم و امیدواریم که مورد توجه شما قرار بگیرند.

If you live to be 100, I hope I live to be 100 minus 1 day, so I never have to live without you.
اگر تو صد سال زندگی می‌کنی، امیدوارم من صد منهای یک روز زنده باشم؛ بنابراین من هرگز مجبور نیستم بدون تو زندگی کنم.

Between a 100 yesterdays & a 100 tomorrows ,There is only one today and I would not let this pass without saying thanks for being such a lovely friend..

بین ۱۰۰ دیروز و ۱۰۰ فردا فقط امروز وجود دارد من بخودم اجازه نمی دهم که امروز را بدون تشکر از رفیق دوست داشتنیم بگذرانم.

Friendship is born at that moment when one person says to another, ‘What! You too? I thought I was the only one
دوستی در آن لحظه متولد می‌شود که یک نفر به دیگری می‌گوید: عجب! تو هم همینطور؟ فکر کردم من تنها هستم که اینطور فکر می‌کنم.

سی. اس. لویس،  نویسنده مشهور ایرلندی و خالق سرگذشت نارنیا

True friends are like morning ,you can’t have them whole day .., But can be sure they’ll be there when you wake up Today ,Tomorrow & forever…

دوستان حقیقی مثل صبح هستند ، تو نمی توانی برای همه روز آنها را داشته باشی ، اما میتوانی مطمئن باشی آنها پیش تو خواهند بود وقتی که ” امروز ، فردا و برای همیشه” از خواب بیدار میشوی.

True friendship comes when the silence between two people is comfortable
دوستی واقعی هنگامی به وجود می‌آید که سکوت بین دو نفر راحت باشد.

وقتی دوستان فوق‌العاده‌ای داشتی به آن ها فرصت بده تا متوجه شوند که فوق‌العاده هستند.

Sweet is the memory of distant friends! Like the mellow rays of the departing sun, it falls tenderly, yet sadly, on the heart.
خاطره دوستان قدیمی بخیر! مانند پرتو‌های تابش خورشید در حال طلوع، با آرامش و در غم و اندوه بر قلب می‌افتد.

  واشنگتن ایروینگ، نویسنده آمریکا

💜💜💜

متن انگلیسی زیبا در مورد دوست

In this cruel world it is very difficult to find friend with beautiful heart, pure feelings, attractive personality & stylish looks. So don’t forget to value me

در این دنیای پر از فریب ،پیدا کردن یک دوست با قلبی زیبا،احساسات ناب ،شخصیت جذاب و خوش قیافه خیلی مشکله.پس یادت باشه برا من ارزش قائل بشی.

💜💜💜

There’s not a word yet for old friends who’ve just met.
هنوز کلمه‌ای برای دوستان قدیمی که تازه همدیگر را ملاقات کرده‌اند، وجود ندارد.

جیم هنسن، کارگردان، تهیه‌کننده و عروسک‌گردان آمریکایی برندهٔ جایزه امی

💜💜💜

A single rose can be my garden… a single friend, my world.
یک گل رز تنها می‌تواند باغ من باشد … یک دوست، جهان من.

لئو بوسکالیا، نویسنده و سخنران آمریکایی – ایتالیایی

💜💜💜

Stars has 5 ends  Square has 4 ends  Trinagle has 3 ends  Line has 2 ends  but Circle of our friendship has no end

ستاره پنج گوشه دارد،مربع چهار گوشه دارد،مثلث سه گوشه دارد،پاره خط دو انتها دارد،اما دایره دوستی ما انتهایی ندارد.

💜💜💜

You can make more friends in two months by becoming interested in other people than you can in two years by trying to get other people interested in you.
شما می‌توانید در طی دو ماه با علاقمند شدن به افراد دیگر، دوستانی بیشتری پیدا کنید؛ در مقایسه با زمانی که طی دو سال که تلاش کنید تا افراد دیگر به شما علاقمن
شوند!

دیل کارنگی، نویسنده و سخنران آمریکایی

💜💜💜

.Good FRIENDS CaRE for each Other..  CLoSE Friends UNDERSTaND each Other…  and TRUE Friends STaY forever

دوستان خوب مراقب یکدیگر هستند،دوستان صمیمی یکدیگر را درک می کنند،و دوستان واقعی برای همیشه می مانند.

💜💜💜

متن انگلیسی زیبا در مورد دوست

A friend is someone who understands your past, believes in your future, and accepts you just the way you are.
یک دوست کسی است که گذشته شما را درک می‌کند، به آینده شما اطمینان دارد و شما را فقط به همان شکلی که هستید، می‌پذیرد.

نویسنده ناشناس

💜💜💜

My riches do not lie in material wealth, but in having friend like you – a precious gift from God

ثروت من یک ثروت مادی نیست بلکه  داشتن دوستی مثل شماست،یک هدیه گرانبها از طرف خداوند.

💜💜💜

How many slams in an old screen door? Depends how loud you shut it. How many slices in a bread? Depends how thin you cut it. How much good inside a day? Depends how good you live ’em. How much love inside a friend? Depends how much you give ’em.
صفحه یک نمایشگر قدیمی چقدر می‌لرزد؟ بستگی دارد آن را چقدر بالا بسته باشید. چند برش در یک نان وجود دارد؟ بستگی دارد که چقدر نازک آن را برش دهید. چقدر  روز خوبی هست؟ بستگی دارد که چقدر خوب زندگی می‌کنید. چقدر عشق درون یک دوست وجود دارد؟ بستگی دارد که چه مقدار به شما ارزانی بدارد.

شل سیلورستاین، شاعر، نویسنده، کاریکاتوریست آمریکایی

💜💜💜

I don’t need a friend who changes when I change and who nods when I nod; my shadow does that much better.
من به دوستی احتیاج ندارم که وقتی تغییر می‌کنم تغییر کند و وقتی سرم را تکان می‌دهم او نیز سرش را تکان بدهد. سایه من این کار را خیلی بهتر انجام می‌دهد.

پلوتارک، تاریخ‌نویس یونان باستان

💜💜💜

There are plenty of acquaintances in the world, but very few real friends. You can hardly make a friend in a year, but you can lose one in an hour

‎جهان پر از آشنایان است، ولی دوستان واقعی بسیار اندکند. ‎به سختی می توانی طی سالی یک دوست برای خود فراهم کنی، ‎ولی می توانی دوست را طی ساعتی از دست بدهی.

💜💜💜

In everyone’s life, at some time, our inner fire goes out. It is then burst into flame by an encounter with another human being. We should all be thankful for those people who rekindle the inner spirit.
در زندگی همه، در برخی از زمان‌ها، آتش درونی ما از بین می‌رود. سپس توسط برخورد با انسان دیگری دوباره شعله‌ور می‌شود. همه ما باید از آن دسته از افرادی که روح و روان درونی ما را شعله ور می‌کنند، تشکر کنیم.

آلبرت شوایتزر، پزشک، فیلسوف، عالم الهیات پروتستانیسم و موسیقی‌دان آلمانی

💜💜💜

 God evidently does not intend us all to be rich, or powerful, or great, but He does intend us all to be friends

‎آشکار است که خداوند صلاح ندیده است ‎که ما همه ثروتمند، قدرتمند یا بزرگ باشیم ولی او اراده کرده است که همگی دوست یکدیگر باشیم.

💜💜💜

The real test of friendship is can you literally do nothing with the other person? Can you enjoy those moments of life that are utterly simple?
آزمون واقعی دوستی این است که آیا شما به معنای واقعی کلمه می‌توانید کاری را به همراه شخص دیگر انجام دهید؟ آیا می‌توانید از آن لحظه‌های زندگی کاملاً ساده لذت ببرید؟

یوجین کندی، نویسنده و روانشناس آمریکایی

💜💜💜

We do not wish for friends to feed and clothe our bodies neighbors are kind enough for that but to do the like office for our spirits.

‎دوست را برای غذا و پوشاک نمی خواهیم ‎برای این کار مهربانی همسایه را با خود داریم. ‎دوست را خواهانیم تا همین ها را برای روحمان فراهم آورد.

💜💜💜

A loyal friend laughs at your jokes when they’re not so good, and sympathizes with your problems when they’re not so bad.
یک دوست وفادار وقتی که شوخی‌های شما چندان خوب نیستند، به آن‌ها می‌خندند و وقتی آن‌ها خیلی بد نیستند با مشکلات شما ابراز همدردی می‌کنند.

آرنولد گلاسکو، سخنران معروف آمریکایی

💜💜💜

 I have perceived that to be with those I like is enough

باور رسیده ام که همین بس ‎که با آنان که دوستشان دارم زندگی کنم.

💜💜💜

Being a friend is not just sharing a joke, a conversation, a cup of coffee or a funny story. It means sharing an honest and true part of yourself

دوستی صرفا تبادل گفتگو،جک ،یک قصه خنده داریا خوردن یک فنجان قهوه نیست،بلکه به معنای تبادل قسمتی از وجود صادقانه شماست.

💜💜💜

It is not a lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriages.
این فقدان عشق نیست، بلکه فقدان دوستی است که ازدواج‌های ناخوشایند را می‌سازد.

ناشناس

کاردستی ویژه شب یلدا + ۴۰ نوع کاردستی زیبا به همراه تصاویر


کاردستی ویژه شب یلدا

یکی از سرگرمی های کودکان ساخت کاردستی است که باعث تقویت خلاقیت کودکان می شود. در این بخش تصاویری از انواع کاردستی های ویژه شب یلدا را مشاهده می کنید. می توانید هر کدام از این کاردستی های زیبای شب یلدا را در منزل درست کنید و در شب یلدا استفاده کنید.

کاردستی ویژه شب یلدا

در ادامه تصاویر کاردستی های ویژه شب یلدا را مشاهده می کنید که می توانید اب استفاده از وسایل اضافه و در دسترس این کاردستی ها را خیلی راحت در منزل درست کنید.

کاردستی ویژه شب یلدا

کاردستی به شکل هندوانه

کاردستی ویژه شب یلدا

کاردستی به شکل جعبه

کاردستی ویژه شب یلدا

کاردستی شبیه به هندوانه شب یلدا

کاردستی ویژه شب یلدا

کاردستی شبک و جالب شب یلدا

کاردستی ویژه شب یلدا

کاردستی پایپوین شب یلدا

کاردستی ویژه شب یلدا

کاردستی شب با تم شب یلدا

کاردستی ویژه شب یلدا

کاردستی شبک شب یلدا Yalda

کاردستی ویژه شب یلدا

آموزش ساخت کاردستی شب یلدا

کاردستی ویژه شب یلدا

کاردستی انار شب یلدا

کاردستی ویژه شب یلدا

کاردستی با مقوا و وسایل دور ریختنی

کاردستی ویژه شب یلدا

کاردستی شیک و زیبای هندوانه

کاردستی ویژه شب یلدا

کاردستی انار و آویز

کاردستی ویژه شب یلدا

ساخت کاردستی کودکانه

کاردستی ویژه شب یلدا

جا کلیدی

کاردستی ویژه شب یلداکاردستی مقوایی شب یلدا

کاردستی ویژه شب یلدا

ساخت کاردستی میوه شب یلدا

کاردستی ویژه شب یلدا

شیک ترین کاردستی های مناسبتی

کاردستی ویژه شب یلدا

کاردستی کودکانه

کاردستی ویژه شب یلدا

ساخت کلاه کاردستی برای شب یلدا

کاردستی ویژه شب یلدا

ساخت کاردستی جعبه

کاردستی ویژه شب یلدا

توپ با تم شب یلدا

کاردستی ویژه شب یلدا

آموزش ساخت کاردستی شیک

کاردستی ویژه شب یلدا

کاردستی کلاه

کاردستی ویژه شب یلدا

کاردستی عروسک شب یلدا

کاردستی ویژه شب یلدا

کاردستی به شکل قلب

کاردستی ویژه شب یلدا

کاردستی پاکت نامه

کاردستی ویژه شب یلدا

ساخت کاردستی جا کلیدی شب یلدا

کاردستی ویژه شب یلدا

کاردستی زیبا برای شب یلدا

کاردستی ویژه شب یلدا

کاردستی های شیک و جالب شب یلدا

کاردستی ویژه شب یلدا

کاردستی انار و گیره سر

کاردستی ویژه شب یلدا

کراوات شب یلدا

کاردستی ویژه شب یلدا

کاردستی بامزه شب یلدا

کاردستی ویژه شب یلدا

کاردستی عروسک شب یلدا

کاردستی ویژه شب یلدا

کاردستی جا  سوئیچی شب یلدا

کاردستی ویژه شب یلدا

کاردستی هندوانه شب یلدا

کاردستی ویژه شب یلدا

پاپیون و کراوات شب یلدا

 

 

شعر در مورد سر کچل + اشعار طنز و جالب در مورد سر طاس و بی مو


شعر در مورد سر کچل

شعر در ورد کچل افراد طاس با مضامین طنز و جالب را در این بخش روزانه قرار داده ایم. این اشعار در مورد سر طاس بسیار جالب و طنز هستند و امیدواریم که مورد پسند شما قرار بگیرند.

مجموعه اشعار زیبا و شعرهای کوتاه در مورد سر طاس و کچل

بلاشک قصه ها دارم ز تاسی

ز درد خانمان سوز و حماسی

از آن روزی که شد این قصه آغاز

به درمانش شدم راهی قفقاز

که باید این کچل دلداریش داد

دوای طبی و عطاریش داد

شعر در مورد کچل ها و سر طاس

جوانی کو کچل گشته هم اکنون

ندادیش زنی کو گشته مجنون

اگر دیدی جوانی تاس کرده

صد و هشتاد واحد پاس کرده

زده صدها هزاران تست کنکور

و ناخنهای خود را خورده بدجور

 

شعر درباره کچل ها و افرادی که طاس هستند

ز بس که ما بکردیم موی را سیخ

کنون گشته کچل فرق سر از بیخ

زدیم ژلها اتو موها کتیرا

همانا عاشقم گردد سمیرا

شعر در مورد کچلی و طاس شدن

تو مو بینی و رامین ریزش مو

بیا اندک زمانی پیش عامو

کچل غصه مخور دردی ندارد

اگر کاری تو مو، مو، مو درآرد

شعر در مورد کچلی افراد

قسم به موی تو، زان روزی من کچل شده‌ام

که سرسپرده سلمانی محل شده‌ام

اگر که دست ارادت نمی‌دهم به کسی

عجب مکن که پشیمان ازین عمل شده‌ام

ز بس‌که زود کنم اعتماد بر همه کس

به ساده لوحی و هالوگری مَثَل شده‌ام

 

شعر طنز در مورد کچلی افراد

روم پی رفقایی که جمله بی‌‌خیرند

علاقمند به چک‌های بی‌محل شده‌ام

به روز تجرب با عرکه گشته‌ام همراه

ز دست راهزنی‌های او مچل شده‌ام

در آن رهی که یکی گفت رفتنش سهل است

به چاله‌چوله ‌درافتاده، پاک شَل شده‌ام

شعر درباره کچلی و طاسی

ز بخت بد به سرم سایه اجل شده‌ است

همین که یار فلان حضرت اجل شده‌ام

هزار نیش جفا خورده‌ام ز صد زنبور

به هر کجا که روان در پی عسل شده‌ام

ز هیچ مسلک و راهی ندیده‌ام خیری

لذا به آدم بی‌مسلکی بدل شده‌ام

(شادروان ابولقاسم حالت)

شعر در مورد سر کچل

شعری طنز در مورد افراد بی مو

بهترین قسمتِ زندگی کچلا اینه

که اصلا سشوار نمیکشن

که وسطش فک کنن کسی صداشون میزنه

 

شعری در مورد سر بی مو

یه رفیق دارم وقتی تو سانتافه‌ اش

به دخترا تیکه میندازه ۸۰% با لبخند جوابشو میدن !

یه بار اومد تو پرایدِ من ، به چند تا دختر تیکه انداخت،

بنده خدا تازه اونجا بود که فهمید کچله !

شعر در مورد کچل ها

بلند باش… لاغر باش… کوتاه باش…

چاق باش… کچل باش… بی سواد باش…

پرفسور باش… خوشگل باش…

ولی لطفا بی شعور نباش،،،شعور داشته باش…

شــــعـــور محبت دیدن¡ شــــعـــور محبت کردن¡

شعر طنز در مورد کچل ها

کچل شدم چیزی ندیدم !!!

چه شد آن دنیایی که میگفتی خراب میکنی

اگر یک تار مو از سرم کم شود ؟

شعر در مورد حسن کچل و سر طاس

اگه ریشه ای ک موی دماغ داره

موی سر داشت

دیگه کسی کچل نمیشد..!!

 

شعر طنز درباره کچلی

من اعتراف می کنم که کچل هستم.

خیلی هم با کچلیم حال می کنم.

مشکل اونجاست که یه مدته رو لباسام موی بلند پیدا می کنم!

فک کنم لباسام بهم خیانت می کنن

متن درباره حسن کچل

بچه رو به مادرش : مامان چرا بابا کچله ؟….

مادر : بخاطر اینکه بابات خیلی فکر میکنه!

بچه : پس چرا موهای تو اینقدر بلنده ؟

😀 مادر : خفه شو !

شعر درمورد کچلی

افتخار نکن که به اندازه تارموهات

رفیق داری

وقتی محتاجشون میشی

میفهمی که کچلی !

امیدواریم این اشعار طنز و جالب در مورد کچلی و طاسی مورد پسند شما قرار بگیرد.

تم تولد دخترانه + ۳۰ مدل از تزیینات و چیدمان برای جشن تولد دختر


تم تولد دخترانه

در این بخش بیش از ۳۰ تم تولد دخترانه را آماده کرده ایم. یکی از روش های عالی برای برگزاری بهتر جشن تولد دختر خانم ها، انتخاب تم مناسب تولد دخترانه است. در مراسم تولد باید تمام تزیینات، چیدمان، لباس ها و خوراکی ها مانند کیک باید با تم همخوانی داشته باشند و هماهنگ باشند.

ایده های تم تولد دخترانه

شخصیت های کارتونی

می توانید برای تم تولد دخترانه از شخصیت های کارتونی مانند کیتی، سفیدبرفی و گیسو کمند استفاده کنید.

شخصیت های سینمایی

برای تم تولد می توانید از شخصیت های کارتونی که دختران می پسندند مانند سیندرلا و فروزن استفاده کنید.

 

هنر پیشه ها و ورزشکارن معروف

می توانید از شخصیت های ورزشی که دختران به آنها علاقه دارند استفاده کنید.

 

موضوعات و عکس های بامزه

نیاز نیست حتما از شخصیت های کارتونی و سینمایی استفاده کنید و می توانید از شخصیت های بامزه هم استفاده کنید مثلا عکس های تولد دختر، عکس های جشن دندونی و … را انتخاب کنید و استفاده نمایید.

 

تم هایی با رنگی و بوی طبیعت

می توانید برای دختر خود از تم های یبا و یا کارتونی طبیعت استفاده کنید. از گل های طبیعی، شمع، گل های کاغذی با رنگ بندی زیبا و هر چیزی که رنگ و بوی طبیعت بدهد استفاده کنید.

عکس هایی از تم تولد دخترانه شیک

تم تولد دخترانه

تم فروزن دخترانه

تم تولد دخترانه

تم سفید و صورتی دخترانه

تم تولد دخترانه

تم دخترانه جالب

تم تولد دخترانه

تم زیبا با بادکنک های رنگی

تم تولد دخترانه

تم جالب و زیبا

تم تولد دخترانه

تم صورتی مخصوص دختران و جوان

تم تولد دخترانه

تم روشن مخصوص تولد دختران جوان

تم تولد دخترانه

تزیینات تولد دخترانه

تم تولد دخترانه

نحوه تزیین دیوار جشن تولد دختر

تم تولد دخترانه

وسایل تزیینات تولد دختران جوان

تم تولد دخترانه

تزیین هدیه جشن تولد دختر

تم تولد دخترانه

تزیینات و چیدمان تولد دختران

تم تولد دخترانه

مدل های تزیین تولد دختر

تم تولد دخترانه

تم تولد

تم تولد دخترانه

تزیینات و چیدمان جشن تولد دخترانه

تم تولد دخترانه

تزیینات و چیدمان تولد دختران نوجوان

تم تولد دخترانه

انواع تزیینات خاص تولد دختران

تم تولد دخترانه

شیک ترین تزیینات تولد دختران جوان

تم تولد دخترانه

مدل های تزیین تولد دختر جوان

تم تولد دخترانه

تم کیتی

تم تولد دخترانه

تزیین تولد دختر با بادکنک

تم تولد دخترانه

تم سیندرلا

تم تولد دخترانه

تم دختر نوزاد

تم تولد دخترانه

چیدمان و تزیینات تولد

تم تولد دخترانه

 

متن غمگین جدایی عاشقانه + جمله های کوتاه بسیار غم انگیز پس از جدا شدن از عشق


متن غمگین جدایی عاشقانه

جملات و متن غمگین جدایی عاشقانه زیبا

در این بخش مجموعه ای از انواع متن های غمگین و زیبای جدایی عاشقانه را گردآوری کرده ایم که امیدواریم این جملات غم انگیز مورد توجه شما قرار بگیرند.

متن های غمگین جزو عبارات عاشقانه و غمگینی هستند که بسیار تاثیرگذار هستند. در این متن ها احساسات و غم درونی فرد به شکلی زیبا بیان شده است و غم حاصل از جدایی و تنهایی را می توانید در این چملات احساس کنید.

اس ام اس عاشقانه بی کسی و تنهایی
گفتند اشک بریز
خالی میشوی
خالی که نشدم هیچ…
پر شدم از بی کسی
که چرا کسی اشک هایم را
پاک نمیکند
و بگوید اشک نریز تو
من را داری

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اکنون تو رفته ای ، من هم خواهم رفت فرق رفتن تو با من این است که من شاهد رفتن تو هستم

در ادامه

تو رفتی و . . .

. . . من آن خاطرات را بعنوان یک ستایش واقعی از عواطف انسانی خویش

حفظ خواهم کرد .!!!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

این مپندار که نقش تو رود از نظرم
خاطرت جمع که در خواب پریشان منی
در شب بی کسی ام یاد تو مهتاب منست
خود چراغی تو و در شام غریبان منی

جملات عاشقانه جدایی

به کجا میروی ؟
صبرکن !…

صبر کن عشق زمین گیر شود بعد برو !
یا دل از دیدن تو سیر شود بعد برو !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تنت بوی غریبه می دهد
و الّا سگ های محله
بیخود واق واق نمی کنند
از مردانگی بدور است
هرزگی ات را ببینم
و به رویت بیاورم
امشب جایت را
در شعرهایم جدا انداخته ام
خواستی بخواب
اما فردا
با اولین تلنگر باران بی کسی ام به چشمانم
بزن به چاک…!

متن غمگین جدایی عاشقانه

وقتی تو با من نیستی از من چه می ماند
از من جز این هر لحظه فرسودن چه می ماند
از من چه می ماند جز این تکرار پی در پی
تکرار من در من مگر از من چه می ماند

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بعد از این هم اشیانت هر کس است باش با او یاد تو ما را بس است

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

نطفه ای که به بی کسی
قرار بزرگ بشه
کال باشه
خوندی،فهمیدی و هم دل بودی

متن های تنها شدن عاشقانه

خود نیز باور نداری رفته ای مرا باور داری اما رفتنت را نه تو نیز ماند دیگران نمی توانی باور کنی که رفته ای اما من می گویم به سلامت خوشبخت باشی و پیروز بی وفا

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هیچ کس ویرانیم را حس نکرد
وسعت تنهائیم را حس نکرد
در میان خنده های تلخ من
گریه پنهانیم را حس نکرد
در هجوم لحظه های بی کسی
درد بی کس ماندنم را حس نکرد
آن که با آغاز من مانوس بود
لحظه پایانیم را حس نکرد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اکنون تو رفته ای ، من هم خواهم رفت فرق رفتن تو با من این است که من شاهد رفتن تو هستم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

چه رسم جالبی است
محبتت را میگذارند پای احتیاجت
صداقتت را پای سادگیت
سکوت را پای نفهمیت
نگرانیت را پای تنهاییت
و وفاداریت را پای بی کسی
و آنقدر تکرار می کنند که خودت باور می کنی تنهایی و بی کس و محتاجی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

برو ای خوب من ، هم بغض دریا شو ، خداحافظ !

برو با بی کسی هایت هم آوا شو ، خداحافظ !

تو را با من نمی خواهم که « ما » معنا کنم دیگر …

برو با یک « من» دیگر بمان « ما » شو ، خداحافظ !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دیدی آرام آرام دلمان به بی کسی صدایمان به سکوت،چشمهایمان به تاریکی عادت کرده اند؟

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

همه چیز خنده دار بود !

داشتن تو

بودن من

ماندن ما

رفتن تو

رفتن من

این همه آه !

گاهی از این همه خنده گریه ام می گیرد… !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دیروز کودکی در امتداد کوچه های پر از بی کسی این شهر شلوغ؛
دست تمنایی به سویم دراز کرد؛
خالی تر از تمامی آرزوهای کودکانه؛
دنیا عوض شده است؛٬
کودکان به دنبال نان اند و ما به دنبال عشق …!

جمله های کوتاه جدایی از عشق

رفته ای اینک ، اما ایا
باز برمی گردی ؟
چه تمنای محالی دارم
خنده ام می گیرد
دل هر کس دل نیست
قلبها ز آهن و سنگ
قلبها بی خبر از عاطفه اند

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دلم از بی کسی غمگین است
ولی کویر تنهاییم را با بهشت پر از نامردی عوض نمیکنم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

نمیتونم ببخشمت دور شو برو نبینمت
تیکه ای بودی از دلم گندیدی و بریدمت

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

عشق یعنی تو را کسی از دور
به خیابان بی کسی بکشد
مثل دستی که حجم مردن را
شکل یک بوته اطلسی بکشد!!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

میخواهی بروی؟

خب برو…

انتظار مرا وحشتی نیست

شبهای بی قراری را هیچ وقت پایانی نخواهد بود

برو…

متن غمگین جدایی عاشقانه

در سرای بی کسی، کسی ب در نمی زند!!
ب دشت پر ملال ما پرنده پر نمیزند!!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

قصه ی با تو بودن و می شه فقط یه جور گفت
کسی که رو زخمای قلب من مثل نمک بود…………….

نمی بخشمت……………………..

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

چه قدر سخته دلت بخواد سرت رو باز به دیواری تکیه بدی که یه بار زیر آوار غرورش
همه وجودت له شده ….
برگرد

متن های عاشقانه جدایی و دوری

باور کن…

که دیگر باور نخواهم کرد عشق را… دیگر باور نمی کنم محبت را…
و اگر باز گردی به تو نیز ثابت خواهم کرد…

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

قصه به پایان رسید و من همچنان در خیال چشمان سیاه تو ام که ساده فریبم داد ! قصه به پایان رسید و من هنوز بی عشق تو از تمام رویا ها دلگیرم ………………….

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

امروز هم گذشت
با مرور خاطرات دیروز
با غم نبودنت..و سکوتی سنگین
و من شتابان در پی زمان بی هدف
فقط میروم ..فقط میدوم
تا صبحی دیگر
طلوعی دیگر ……………….

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

حالا که دست هایت چتر نمی شوند
حالا که نگاهت ستاره نمی بارد
حالا که خانه ای برای ما شدن نداریم
از کاغذ شعرهایم اتاقی می سازم
تا آوار تنهایی بر سرت نریزد
و آرامش خیالت ، ‌خیس اشک هایم نشود

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

عشق آدما به هم ، قصه خنده داریه / اولش قشنگ و بعدش همه گریه زاریه

وقتی عشق ها همه از دم مثل هم تموم میشن / چرا باز باید شروع کرد ، آخه این چه کاریه ؟

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

می بخشم کسانی را که هر چه خواستند با من ، با دلم ، با احساسم کردند

و مرا در دور دست خودم تنها گذاردند و من امروز به پایان خودم نزدیکم ،

پروردگارا. به من بیاموز در این فرصت حیاتم آهی نکشم برای کسانی که دلم را شکستند

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

یاد آن دوران همیشه خوش باد / نمیدانم چرا مرا بردی از یاد

الان هرجا هستی با هرکه هستی / آرزو دارم که همیشه باشی شاد . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آدما عادت دارن از هم دیگه بت بسازن / راه صد ساله رو یک ساعته چهار نعل بتازن

وقتی که قدیمی شد ، بگن دیگه خسته شدن / بگن این کهنه شده ، به اون یکی دل ببازن . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

همیشه آتش عشق را اشک خاموش می کند / چه راحت معشوق عاشقش را فراموش می کند . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

به لبهایم مزن قفل خاموشی که در دل قصه ای نا گفته دارم

ز پایم باز کن این بند گران را که از این سودا دلی آشفته دارم . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

جان از سحره خسته ای دارم / دل از غم شکسته ای دارم

بی تو جان رسید به لب / دریاب کز غمت جان خسته ای دارم . . .

یادآوری برند چیست؟ + ۸ استراتژی جادویی برای ماندگاری در ذهن مخاطب


آیا تاکنون پس از خراب شدن یک محصول یا تمام شدن سرویسی، سعی کرده‌اید تا محصول مورد نظر خود را دوباره از همان برند قبلی تهیه کنید؟ اگر پاسخ شما به این سؤال مثبت است، می‌توان نتیجه گرفت که تجربه خوبی از برند مورد نظر داشته و کیفیت سرویس یا محصولات آن را به خوبی به خاطر دارید. در حقیقت، این موضوع در حوزه برندینگ، تحت عنوان یادآوری برند شناخته می‌شود.

در این مقاله، قصد داریم تا مفهوم یادآوری برند را با جزئیات بیشتری شرح داده و در ادامه ۸ استراتژی کاربردی برای تثبیت برند، نظیر سرمایه‌گذاری روی توسعه برند، بررسی رقبا، شناسایی آسیب‌ شهرت و اعتبار برند و …، را معرفی خواهیم کرد.

 

تعریف یادآوری برند

Brand Recall یا یادآوری برند، معیاری کیفی است که ارتباط بین نام برند مورد نظر (یا نوعی محصول یا گروهی خاص از محصولات مرتبط با آن) را با مشتریان هدف تعیین می‌کند.

یادآوری برند، معیاری است که نشان می‌دهد نام برند یک کسب‌وکار، چقدر در ذهن مخاطبین می‌ماند.

برای مثال، هنگامی که در مورد محصولی مانند کفش صحبت می‌کنیم، شما چه برندی را به خاطر می‌آورید؟ هر برندی را به یاد بیاورید، یعنی برند مربوطه فاکتور یادآوری برند را به خوبی در دست دارد.

در حقیقت، مدیران کسب‌وکارهای مختلف، برای جذب مشتریان بیشتر و از همه مهم‌تر حفظ مشتریان پیشین خود، باید روی این معیار سرمایه‌گذاری کرده و در جهت ایجاد تجربه‌ای مثبت برای مخاطبین خود گام بردارند. در این صورت، مشتریان آن‌ها به احتمال زیاد محصولات یا خدمات برند محبوب خود را به خاطر داشته و مجدداً برای خرید سرویس یا تهیه محصول مورد نظرشان باز می‌گردند. در همین راستا، در ادامه ۸ استراتژی کاربردی برای بهبود معیار یادآوری برند در کسب‌وکارهای مختلف معرفی می‌کنیم.

 

۸ استراتژی تأثیرگذار برای بهبود یادآوری برند

۱. سرمایه‌ گذاری کردن روی توسعه نام، پیام و هدف برند

فرآیند ایجاد معیار یادآوری برند قدرتمند، با توسعه موثر در نام برند آغاز می‌شود. در واقع، مشتریان یک برند برای به خاطر سپردن آن نیاز به دلیلی قوی دارند تا در میان چندین برند با محصول یا خدماتی مشابه، یک برند خاص را انتخاب کنند. بنابراین برای دستیابی به جایگاه مناسب در بازار هدف، نیاز است تا سؤالات هدفمندی همچون موارد زیر را از مخاطبین خود بپرسید:

 • آیا می‌دانید بزرگ‌ترین هدف برند مورد نظر شما چیست؟ بزرگ‌ترین سرویسی که ارائه می‌دهد چیست؟
 • برند مورد نظر شما چه امتیازهای منحصربه‌فردی برای بهبود زندگی مخاطبین خود دارد؟
 • برند مورد نظر خود را در یک جمله چگونه شرح می‌دهید؟
 • به نظر شما برند مورد نظرتان چه پیام، شخصیت و جایگاهی در میان مخاطبین خواهد داشت؟

نتایج به دست آمده از تحلیل پاسخ‌های مخاطبین به هر یک از سؤالات فوق، فرآیند توسعه نام برند را تشکیل می‌دهد. همچنین این مرحله به عنوان پایه و اساس کلیه تصمیمات مرتبط با برندینگ و استراتژی‌های توسعه برند آینده به شمار می‌رود. شاید تعریف ایده و هدف هر برند، در نگاه اول پیچیده به نظر نرسد، اما نتایج حاصل از بررسی پاسخ‌های مخاطبین به هر یک از سؤالات مهم فوق، نقشی تعیین‌کننده در موفقیت یا عدم موفقیت کسب‌وکار مربوطه در آینده دارد.

یادآوری برند

۲. ساختن داستان قوی برای برند

به طور معمول، برندهای موفق درک عمیقی از نحوه تفکر، استانداردها و علایق مخاطبین اصلی خود دارند. به عبارتی، کسب‌وکارهای موفق می‌دانند که چگونه از طریق داستان‌پردازی خلاقانه، مصرف‌کنندگان هدف را به سمت خود جذب کنند. بنابراین با ایجاد یک داستان قانع‌کننده و جذاب در مورد تاریخچه شرکت، فلسفه و ارزش‌های اصلی برندتان می‌توانید ارتباط مثبتی بین برند کسب‌وکارتان و ایده‌آل‌های مورد نظر مخاطبین برقرار کنید.

برای درک قدرت یک داستان خوب برای برند، می‌توان به موفقیت برند اپل اشاره کرد که به عنوان برندی منحصربه‌فرد در زمینه کیفیت، عملکرد و ارزش محصول در میان مشتریان شناخته شده است. در حقیقت، پس از گذشت سال‌ها از معرفی برند اپل، هنوز هم این شرکت با بکارگیری استراتژی‌های برندی تأثیرگذار، توانسته است تا گروه مخاطبین خود را با سلیقه‌ها، نژادها، جنسیت‌های مختلف و از نسل‌های متفاوت حفظ کند. به علاوه، داستان زندگی و تلاش استیو جابز برای ساخت این برند، به اندازه‌ای جذاب است که مخاطبین وفادار خود را پس از سال‌ها حفظ کرده است. (جوانی با استعداد، با ایده‌ای ناب که با غلبه بر سختی‌ها در نهایت موفق به تأسیس یک امپراتوری بزرگ در حوزه کاری خود شد.)

در نتیجه، می‌توان گفت که داشتن یک داستان عالی در ارتباط با برند، وسیله‌ای برای ایجاد ارتباط عاطفی با مخاطبان است. همچنین راهی عالی برای اعتماد مشتریان به برند مورد نظر می‌باشد. به علاوه، مطالعات نشان داده‌اند که ۵۸ درصد از افراد در سراسر جهان به اطلاعات درج‌شده در وب‌سایت شرکت مورد نظر خود و شبکه‌های اجتماعی مرتبط با آن اعتماد داشته و ۵۰ درصد نیز به اطلاعاتی اعتماد می‌کنند که در ایمیل خود و از جانب کسب‌وکار مربوطه دریافت می‌کنند. بنابراین برای بهبود معیار یادآوری برند خود، نیاز است تا داستانی قانع‌کننده، دقیق و با روشی مناسب به مخاطبین خود ارائه دهید.

یادآوری برند

۳. بررسی کردن برندهای رقیب

بررسی وضعیت برند کسب‌وکارهای رقیب در حوزه کاری مربوطه، به عنوان یک ابزار و راهی برای ارزیابی از میزان آگاهی از برند، درک مشتریان و اثربخشی استراتژی فعلی برند کسب‌وکار مورد نظر به شمار می‌رود. به عبارتی، با ارزیابی مشکلات، تهدیدهای احتمالی خارجی و فرصت‌های جدید مرتبط با بازار هدف، در مورد کسب‌وکارهای رقیب می‌توان شکاف‌های موجود در بازار را شناسایی کرده و با پوشش دادن آن‌ها به نوعی از رقیبان پیشی گرفت. در نتیجه، بررسی کامل برنامه‌های کسب‌وکار، مارکتینگ، ارتباط با مخاطبین، ارزش برند، مخاطبین مستقیم و غیرمستقیم، به شما کمک می‌کند تا چشم‌انداز روشنی در مورد مؤثرترین استراتژی برند و ساختار کسب‌وکار خود ارائه دهید.

یک شرکت برای توسعه برند خود، باید از آنچه که رقیبان اصلی و همچنین سایر برندهای موفق در صنعت مربوطه انجام می‌دهند، آگاه باشد و آن‌ها را پیگیری کند. همچنین یکی از اصلی‌ترین کلیدهای بهبود معیار یادآوری برند، انجام تحقیقاتی در مورد ترجیحات، نیازها، رفتارهای مخاطبین بر اساس خصوصیات دموگرافیک آن‌ها و توسعه پرسونای مشتری بر اساس این رفتارهاست. در حقیقت، این اطلاعات، مسئولین کسب‌وکار را قادر می‌سازد تا استراتژی‌های برندی متناسب با گروه مشتریان هدف را، به منظور پوشش شکاف‌های موجود در بازار و پیشی گرفتن از رقبا توسعه دهند.

یادآوری برند

۴. سرمای گذاری کردن در توسعه لوگوی برند

ایجاد لوگویی تأثیرگذار برای برند مورد نظر، چیزی بیش از طراحی یک تصویر کوچک روی محصولات، وب‌سایت و محتواهای تبلیغی آن کسب‌وکار است. از همین روی، هنگامی که اقدام به طراحی لوگویی منحصربه‌فرد برای برند کسب‌وکار خود می‌کنید، به خاطر داشته باشید که مد نظر قرار دادن هویت برند، در دستیابی به لوگویی به یادماندنی تأثیر به سزایی دارد. بنابراین در اینجا نیز می‌توانید به بررسی پاسخ‌های مخاطبین به سؤالات مربوط به روش اول بپردازید.

در حقیقت، یک لوگوی خوب باید منتقل‌کننده پیام برند و ارزش‌های اصلی آن باشد و امکان برقراری ارتباط با برند کسب‌وکار مربوطه را برای مشتریان فراهم کند. به عبارت دیگر، لوگوی برند باید متناسب با بازار هدف و مخاطبین اصلی آن بوده، منحصربه‌فرد و به یادماندنی باشد؛ چراکه لوگوی برند اولین چیزی است که با فکر کردن به کسب‌وکار مورد نظر به ذهن مخاطبین می‌آید؛ بنابراین می‌توان گفت که نقشی اساسی در شناخت و یادآوری برند دارد.

در همین راستا، برای طراحی لوگویی اثربخش، می‌توان جنبه‌هایی نظیر انتخاب رنگ مناسب یا اشکال مناسب جهت تأثیرگذاری روی درک مخاطبین از برند مربوطه را مد نظر قرار داد. به عبارتی، با در نظر گرفتن روانشناسی رنگ‌ها در تبلیغات، بازاریابی و طراحی لوگویی متناسب با گروه مخاطبین هدف، می‌توان یک استراتژی قدرتمند برای برند تدوین کرده و در ذهن مصرف‌کنندگان ماندگار شد.

یادآوری برند

۵. نماینده برند خود بودن!

به طور کلی، برندهایی که با مخاطب هدف خود ارتباطی عاطفی برقرار می‌کنند، به بزرگ‌ترین موفقیت‌ها دست می‌یابند. از سوی دیگر، بسیاری از محققان معتقد هستند که تکنولوژی در نهایت باعث انزوای انسان خواهد شد، اما به نظر می‌رسد که آمار رسانه‌های اجتماعی عکس چنین چیزی را نشان می‌دهند. به عبارت دیگر، انسان موجودی اجتماعی است و از همین روی تمایل دارد تا با افراد اطراف خود ارتباط داشته باشد. به بیان دیگر، مغز انسان برای برقراری ارتباطات فردبه‌فرد و چهره به چهره تمایل دارد. از همین روی، می‌توان گفت که اکثر مصرف‌کنندگان، معمولاً به سخنانی که از زبان بازاریابان یا سایر مسئولین کسب‌وکار مربوطه می‌شوند، بیشتر از استراتژی‌های بازاریابی رایج اعتماد دارند.

از سوی دیگر، میزان اعتماد عموم مردم به شرکت‌ها در طی یک دهه گذشته کاهش یافته است؛ اما راهی برای بازگرداندن اعتماد دوباره مشتریان وجود دارد. برای این منظور می‌توان کارمندان شرکت را به نماینده‌ای از برند کسب‌وکار خود تبدیل کرد. به عبارت بهتر، مطالعات جهانی نشان داده‌اند که مصرف‌کنندگان به تلاش‌های تبلیغاتی برند از جانب کارمندان شرکت مربوطه اعتماد بسیار دارند.

در همین راستا، با تلاش برای برقراری ارتباط مناسب با کارمندان خود و آموزش آن‌ها، می‌توانید آنان را به تدریج به سفیران برند خود تبدیل کنید. همچنین سرمایه‌گذاری روی شبکه‌های اجتماعی، ارتباط با مشتریان از این طریق و … نیز به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از جلب اعتماد مشتریان به برند مورد نظر بوده و به افزایش طرفداران برند نیز کمک می‌کند. به علاوه، دریافت فیدبک از مخاطبین هدف و ارائه خدمات منحصربه‌فرد به مشتریان وفادار، موجب برقراری ارتباطی انسانی و عاطفی مابین مشتریان و برند مورد نظر می‌گردد.

یادآوری برند

۶. بررسی کردن عوامل خطر در ارتباط با شهرت و اعتبار برند

از جمله دیگر نکات مهم برای بهبود معیار یادآوری برند، شناسایی تمام خطرات احتمالی در ارتباط با شهرت و اعتبار برند مورد نظر است. در واقع، عدم آگاهی نسبت به این خطرات می‌تواند اعتباری که به سختی به دست آمده را تضعیف کرده یا از بین ببرد. در نتیجه، همه تلاش‌های گروه مارکتینگ برای بازاریابی آن کسب‌وکار نابود می‌شوند.

اگر مواردی مانند تهدیدات امنیتی را کنار بگذاریم، به عنوان مثال جاسوسی شرکت، حملات سایبری و …، اشتباهات رسانه‌های اجتماعی یکی دیگر از خطراتی است که می‌توانند به اعتبار برند آسیب برسانند. حتی بزرگ‌ترین برندهای جهان نیز با وجود سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در بخش بازاریابی آنلاین، به دلیل برخی اظهارنظرهای نامناسب، استفاده نادرست از هشتگ‌ها و تلاش برای بهره‌برداری از برخی اتفاقات ناخوشایند، به شهرت و اعتبار خود آسیب می‌رسانند.

با توجه به آن چه که مطرح شد، یک کسب‌وکار باید رویکرد پیشگیرانه‌ای برای مدیریت ریسک در ارتباط با اعتبار خود داشته باشد. بدین معنی که کسب‌وکارهای مختلف باید تلاش کنند تا خطرات احتمالی را کشف کرده و آن‌ها را از بین ببرند، نه اینکه سعی کنند تا بعد از آسیب رسیدن به اعتبار خود، عواقب ناشی از آن را بهبود دهند! در نتیجه، تلاش برای شناسایی خطرات احتمالی اعتبار برند، می‌تواند با تمرکز روی بررسی کلیه عواملی باشد که پتانسیل آسیب زدن به شهرت برند مربوطه از جانب مدیران سطوح بالاتر را دارند. همچنین برای این منظور، انجام اقداماتی نظیر حضور فعال در فضای آنلاین، بررسی خطرات احتمالی و اجرای استراتژی‌های مدیریت ریسک اعتبار برند نیز مؤثر واقع می‌شوند.

یادآوری برند

۷. ارتباط داشتن با مخاطب از طریق رسانه‌ های اجتماعی

همان‌طور که اشاره شد، تلاش برای فعالیت کارمندان به عنوان نمایندگانی از برند کسب‌وکار مربوطه یا مشارکت فعال آنان در شبکه‌های اجتماعی، به ساخت تیمی قدرتمند، نماینده برند و مورد اعتماد مشتریان منجر می‌شود. به علاوه، شبکه‌های اجتماعی می‌توانند به عنوان ابزاری مستقیم برای جلب اعتماد مشتریان هدف و برقراری ارتباط منحصربه‌فرد با آنان کمک‌کننده باشند. به طور کلی، استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای برقراری ارتباط با مشتریان مزایای بسیاری دارد که برخی از مهم‌ترین آن‌ها عبارت هستند از:

 • امکان دریافت بازخوردهای مفید از مشتریان
 • امکان ارائه تصویری از پشت پرده فعالیت‌های برند مورد نظر به مشتریان وفادار
 • ارائه هدایایی منحصربه‌فرد به مشتریان و همچنین محتوای مورد نیاز آنان
 • بهبود و ارتقای سرویس‌دهی به مشتریان هدف
 • تشویق مشتریان وفادار برای اشتراک‌گذاری محتوای شبکه اجتماعی مورد نظر و تبدیل آنان به نمایندگان برند خود

به علاوه، رسانه‌های اجتماعی امکانی را برای کسب‌وکارهای مختلف فراهم می‌آورند تا از این طریق به سادگی داستان برند خود را برای مخاطبین و مصرف‌کنندگان بازگو کنند. همچنین بدین طریق مسئولین کسب‌وکار مربوطه می‌توانند مصرف‌کنندگان و محصولات خود را بخشی از داستان برند کسب‌وکار جلوه دهند. به طور کلی، پلتفرم‌های بسیاری، برای بهبود معیار یادآوری برند وجود دارند که بسته به محصولات یا سرویس کسب‌وکار مورد نظر و همچنین گروه مخاطبین هدف می‌توان از ویژگی‌های مختلف آن‌ها برای برقراری ارتباط با مخاطب استفاده کرد.

۸. ثابت‌ قدم بودن در استراتژی برند

همان‌طور که می‌دانید، حتی اگر برخی از شرکت‌ها هر چند سال یک بار برندهای خود را از نو بسازند، باز هم برخی نام‌های ماندگار مانند برند نایک، ارزش‌های اصلی برند خود نظیر رسالت، وعده‌ها، لوگو و شعار تبلیغاتی خود را با وجود گذشت چندین سال حفظ کرده‌اند. در حقیقت، این برندها کمپین‌های تبلیغاتی و استراتژی‌های برند خود را متناسب با ترندهای بازار هدف تغییر می‌دهند؛ اما این در حالی است که اساس دی‌ان‌ای برند خود را حفظ می‌کنند. (DNA شامل سه عنصر علل، راز ماندگار و اعداف بلند مدت هر برند است.) به بیان دیگر، برندهای موفقی همچون نایک روی موارد ضروری در حفظ اصالت برند متمرکز هستند. بدین معنی که کفش‌های خود را در سطح بالایی از کیفیت و عملکرد به ورزشکاران عرضه می‌کنند.

بنابراین برای دستیابی به برندینگی موفق، نیاز است تا در توسعه استراتژی برند خود ثابت‌قدم باشید. برای این منظور، سعی کنید تا از همان فلسفه اصلی برند، ارزش‌ها، رسالت، وعده‌ها، پیام‌ها، طراحی‌های برند آنلاین، آفلاین و تمرکز روی یک نام برند به یاد ماندنی در برندینگ کسب‌وکار خود استفاده کنید.

 

جمع‌بندی

در این مقاله، به بررسی مفهوم یادآوری برند پرداخته و استراتژی‌های کاربردی برای توسعه برندی ماندگار در ذهن مخاطبین را معرفی کردیم. در نتیجه، با به‌کارگیری هر یک از استراتژی‌های مطرح‌شده در این مقاله، در فرآیند برندینگ کسب‌وکار خود می‌توانید ارتباطی مناسب با مشتریان هدفتان برقرار کرده و در ذهن مخاطبین ماندگار شوید.

برای کسب اطلاعات بیشتر و به منظور موفقیت در حوزه برندینگ، توصیه می‌کنیم تا با هر یک از مفاهیم دارایی برند، قدرت برند و ارزش برند نیز در انگیزه آشنا شوید. در پایان، اگر نظر یا راهکاری در ارتباط با توسعه و بهبود معیار یادآوری برند دارید، آن را در پایین همین صفحه با ما و سایر کاربران انگیزه در میان بگذارید.

شربت دمیترون کودکان ؛ نحوه مصرف، عوارض و تداخل دارویی


در مورد شربت دمیترون کودکان چه می‌دانید؟ آیا شما آن را با اندانسترون می‌شناسید؟ اگر نام دمیترون را شنیده باشید می‌دانید که این محصول به صورت قرص برای بزرگسالان و شربت برای کودکان و آمپول به منظور پیشگیری از حالت تهوع و استفراغ مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نام دیگر این دارو، اندانسترون است. این شربت در بعضی از بیماران به تنهایی باعث کاهش حالت تهوع می‌شود، اما در بعضی دیگر، حتما باید با دارو‌های دیگر تجویز گردد تا اثرگذار باشد. با ما همراه شوید تا در ادامه به طور مفصل با شربت دمیترون آشنا می‌شوید.

 

شربت دمیترون کودکان

دمیترون (Demitron) یکی از دارو‌هایی است که برای پیشگیری و درمان تهوع و استفراغ مصرف می‌شود. البته تهوعی که ناشی از موارد زیر باشد:

 • شیمی درمانی سرطان
 • بارداری
 • درمان با اشعه
 • پس از عمل جراحی

نام‌ های دیگر شربت دمیترون

 • Zofran
 • Zofran ODT
 • Zuplenz
 • Ondansetron

توصیه‌های پیش از مصرف

در صورتی که هر یک از مشکلات زیر را دارید، ابتدا به پزشک خود اطلاع داده و سپس از این شربت استفاده کنید.

۱. در صورتی که هرگونه بیماری و مشکل کبدی دارید.

۲. اگر سطح پتاسیم و منیزیم خون شما پایین است.

۳. در صورتی که ضربان قلب پایینی دارید. (در واقع هرگونه مشکل نارسایی احتقانی قلبی که وجود دارد.)

۴. اگر دچار سندرم QT طولانی (اختلال ریتمیکی قلب) هستید.

۵. اگر انسداد روده و یا هر نقطه از دستگاه گوارشی دارید.

۶. اگر باردار هستید و یا قصد حاملگی دارید.

۷. اگر در دوران شیردهی هستید و به نوزاد شیر می‌دهید.

۸. اگر به اندانسترون یا سایر دارو‌های مشابه همچون گرانیسترون، دولاسترون و پالونوسترون حساسیت دارید.

شربت دمیترون برای کودکان

مقدار مصرف شربت دمیترون

میزان مصرف هر دارویی توسط پزشک معالج تعیین می‌شود. همچنین دوز مصرفی این دارو به موارد زیر بستگی دارد:

 • سن
 • شرایط درمانی
 • شدت بیماری
 • دیگر شرایط پزشکی موجود
 • میزان واکنش بدن به دوز مصرفی نوبت اول

اما اگر بخواهیم به صورت کلی و معمول، مقدار مصرف را تعیین کنیم، می‌توانیم به توضیحات زیر بپردازیم.

مصرف به منظور پیشگیری از تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی
کودکان زیر ۴ سال این دارو نباید در کودکان این محدوده سنی استفاده شود.
کودکان (سنین ۴ تا ۱۱ سال)

۴ میلی گرم به مدت ۳۰ دقیقه قبل از شیمی درمانی

چهار و هشت ساعت بعد از اولین دوز، کودک شما می‌تواند ۴ میلی‌گرم دیگر مصرف کند.

برای ۱ تا ۲ روز پس از شیمی درمانی، می‌توانید به کودک ۴ میلی‌گرم، ۳ بار در روز بدهید.

 کودکان (سنین ۱۲ تا ۱۷ سال)

۸ میلی گرم ۳۰ دقیقه قبل از شیمی درمانی

چهار و هشت ساعت بعد از اولین دوز، می‌توانید به کودک ۸ میلی‌گرم دیگر بدهید.

برای ۱ تا ۲ روز پس از شیمی درمانی، آن‌ها می‌توانند ۸ میلی‌گرم سه بار در روز مصرف کنند.

بزرگسالان (سنین ۱۸-۶۴ سال)

۸ میلی گرم ۳۰ دقیقه قبل از شیمی درمانی

هشت ساعت بعد می‌توانید ۸ میلی‌گرم دیگر مصرف کنید.

برای ۱ تا ۲ روز پس از شیمی درمانی، می‌توانید ۸ میلی‌گرم دو بار در روز مصرف کنید.

در کهنسالان (۶۵ سال و بالاتر) برای این سن دارای عوارض بیشتری است و ممکن است کلیه‌های سالخوردگان کار نکنند و یا عملکرد خوبی نداشته باشند؛ بنابراین دوز مصرفی به میزانی که پزشک تجویز می‌کند بستگی دارد.

 

مصرف این دارو در پیشگیری از تهوع و استفراغ ناشی از پرتودرمانی
برای افراد زیر ۱۷ ساله این دارو بهتر است برای پیشگیری از حالت تهوع ناشی از پرتو درمانی در این سنین مصرف نشود.
برای بزرگسالان (سنین ۱۸-۶۴ سال) و سالخوردگان ۸ میلی گرم ۱ تا ۲ ساعت قبل از انجام تابش و سپس ۸ میلی گرم هر ۸ ساعت پس از زمان مصرف اولین دوز. ۱ تا ۲ روز پس از اتمام پرتو درمانی مصرف شود.

 

مصرف این دارو برای پیشگیری از تهوع و استفراغ ناشی از جراحی
برای افراد زیر ۱۷ ساله این دارو بهتر است برای پیشگیری از حالت تهوع ناشی از پرتو درمانی در این سنین مصرف نشود.
برای بزرگسالان (سنین ۱۸-۶۴ سال) و سالخوردگان ۱۶ میلی‌گرم قبل از بیهوشی برای انجام جراحی

شربت دمیترون

نحوه مصرف شربت دمیترون

اگر می‌خواهید این دارو تاثیر بیشتری داشته باشد آن را ناشتا بخورید. به دلیل خالی بودن معده، دچار حالت تهوع کمتری پس از خوردن دمیترون خواهید شد. همچنین از جویدن و یا قورت دادن ناگهانی آن خودداری کنید. نحوه‌ مصرف به این صورت است که باید روی زبان خود نگه دارید تا حل شود، سپس به همراه بزاق دهانتان قورت دهید.

 

تداخلات دارویی دمیترون

استفاده از دمیترون همراه با داروهای زیر، احتمال ایجاد تداخل دارویی را به وجود می‌آورد.

 • آنتی بیوتیک‌ها
 • دارو‌های ضد افسردگی و میگرن
 • دارو‌های ضد ویروس
 • دارو‌های درمان سرطان
 • دارو‌های درمان مالاریا
 • دارو‌های درمان ایدز

 

عوارض جانبی دمیترون

پس از مصرف این دارو، ممکن است شاهد عوارض و اثرات جانبی زیر باشید. اگر این اثرات ماندگار یا بدتر شدند، به سرعت به پزشک اطلاع دهید.

 • بثورات جلدی و مشکلات پوستی مثل ریختن کهیر در جا‌های مختلف بدن
 • تب و لرز
 • اسهال، یبوست و درد شکم
 • سرگیجه
 • لرزش دست و پا
 • درد عضلات
 • سردرد
 • خواب آلودگی
 • احساس خستگی
 • ضعف
 • تاری دید و یا از دست دادن بینایی (که از چند دقیقه تا چند ساعت طول می‌کشد)
 • توهم زدن
 • ایجاد آشفتگی
 • مشکلات تنفسی و تورم صورت بخصوص در گلو، زبان و لب‌ها
 • آرامش غیرطبیعی و بیش از حد
 • درد استخوان‌ها
 • تپش قلب
 • یرقان یا زردی پوست و چشم

شربت و قرص دمیترون

نحوه نگهداری از دارو

 • در دمای زیر ۳۰ درجه محافظت شود.
 • دارو نباید یخ بزند.
 • از دسترس کودکان دور نگه داشته شود.
 • دارویی که منتقضی شده است را مصرف نکنید.
 • اگر شاهد تغییر رنگ آمپول دمیترون بودید، یا رسوباتی در آن مشاهده کردید، آن را دور انداخته و مصرف نکنید.

 

توصیه‌‌های کلی

 • پیش از مصرف، بروشور داخل جعبه را مطالعه کنید.
 • دارو را دقیقا مطابق دستور پزشک مصرف کنید؛ هیچ گاه بیشتر از دوز تجویز شده مصرف نکنید.
 • اگر یک نوبت از دارو فراموش شد و تهوع و استفراغی وجود نداشت، این نوبت از دارو را مصرف نکرده و بقیه را طبق دستور قبلی مصرف کنید.
 • این دارو می‌تواند تمرکز و تسلط ذهنی شما را مختل کند؛ بنابراین از انجام کار‌هایی که به هوشیاری بالا نیاز دارند، مثل رانندگی کردن، خودداری کنید.
 • اگر با مصرف این دارو دچار یبوست شدید، برای برطرف کردن آن، خوراکی‌های سرشار از فیبر و مایعات مصرف کنید.

 

سخن آخر

همانطور که ملاحظه کردید، شربت دمیترون یک داروی ضد عفونی کننده است که به کاهش تهوع و استفراغ کمک می‌کند. اما برای درمان مسمومیت غذایی، درد و یا آنفولانزای معده استفاده نمی‌شود. جذب این دارو در حالت آمپول و مصرف خوراکی با هم فرق دارد، اما بعد از ۲ ساعت، به نهایت میزان جذب خود می‌رسد. همچنین توجه داشته باشید این دارو را حتما باید زیر نظر پزشکتان مصرف کنید. لطفا از استفاده‌ خودسرانه داروها خودداری کنید.

شما می‌توانید با شربت مترونیدازول و همچنین شربت نئوتادین (موارد مصرف، عوارض و تداخلات دارویی آن‌ها) نیز در انگیزه آشنا شوید.

چگونه از بلاک اینستاگرام خارج شویم؟ (۸ روش کاربردی برای رفع بلاک اینستاگرام)


اینستاگرام یکی از انواع شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار و محبوب است که قابلیت‌های بسیاری دارد. برای مثال، اگر این شبکه اجتماعی تشخیص دهد که کاربری اطلاعاتی غیرمفید منتشر می‌کند یا فعالیت‌های اسپم با حساب کاربری خود انجام می‌دهد، اکانت کاربر را بلاک می‌کند. بدین ترتیب فرد مورد نظر با اکانت مسدود شده قادر به لایک کردن، کامنت گذاشتن یا ارسال پست نخواهد بود. در همین راستا، در این مقاله قصد داریم تا راهکارهایی مؤثر به منظور رفع بلاک اینستاگرام را تشریح کرده و ببینیم که چگونه می‌توان از بلاک شدن توسط این شبکه اجتماعی جلوگیری کرد.

 

بلاک شدن توسط اینستاگرام به چه معنا است؟

همان‌طور که اشاره شد، در صورت بلاک شدن اکانتی توسط اینستاگرام، کاربر مورد نظر دیگر توانایی انجام فعالیت‌هایی مانند لایک کردن، کامنت گذاشتن یا ارسال پست را نخواهد داشت. به عبارتی، می‌توان گفت که بلاک شدن توسط اینستاگرام معمولاً به منظور جلوگیری از فعالیت‌های بیش از حد معمول کاربران صورت می‌گیرد.

در این مواقع، کاربرد بلاک شده، هنگام لایک کردن یا کامنت گذاشتن، پیامی تحت عنوان Action Blocked و مشابه تصویر زیر را مشاهده می‌کند. این اقدام، واکنش اینستاگرام در برابر فعالیت‌های غیرمجاز است. بنابراین زمانی که این پیام را دریافت می‌کنید، یعنی تا مدت زمان خاصی از جانب اینستاگرام بلاک شده‌اید.رفع بلاک اینستاگرام

دلایل بلاک شدن توسط اینستاگرام چیست؟

بلاک شدن توسط اینستاگرام دلایل متعددی دارد که در ادامه تعدادی از رایج‌ترین آن‌ها را آورده‌ایم:

 • به احتمال زیاد با سرعت بالایی مشغول فالو و آنفالو کردن دیگران بوده‌اید.
 • برای دریافت لایک یا جذب فالوور از اپلیکیشن‌های واسطه استفاده کرده‌اید.
 • با استفاده از اپلیکیشن‌های واسطه کاربران دیگر را به‌ صورت خودکار فالو و آنفالو کرده‌اید.
 • کامنتی یکسان را در پست‌های بسیاری، بارها و بارها ارسال کرده‌اید.
 • در مدت زمان محدودی تعداد زیادی از عکس‌های کاربران مختلف را لایک کرده‌اید.
 • تعداد زیادی از کاربران در بازه زمانی یکسانی اکانت شما را به عنوان اکانت اسپم به اینستاگرام گزارش داده‌اند. در چنین شرایطی، از طرف این شبکه اجتماعی بلاک می‌شوید.
 • حقوق مرتبط با قوانین کپی رایت محتوای ارسالی را رعایت نکرده‌اید.
 • پست‌هایی جنسیتی، نامناسب یا غیرمتعارف ارسال کرده اید.
 • از هشتگ‌های فراوان در کامنت‌های پست ارسالی خود استفاده کرده‌اید.

بنابراین توجه داشته باشید که اگر حداقل یکی از موارد بالا را انجام داده باشید، اینستاگرام اکانت شما را به ‌عنوان یک حساب کاربری اسپم تشخیص داده و آن را مسدود می‌کند.

رفع بلاک اینستاگرام

۸ روش کاربردی برای رفع بلاک اینستاگرام

۱. استفاده کردن از اینترنت دیتای موبایل

یکی از راه‌های رفع بلاک اینستاگرام این است که از اینترنت دیگری برای اتصال به اکانت خود استفاده کنید؛ چراکه اینستاگرام ممکن است به جای بلاک کردن اکانت، آدرس آی‌پی اینترنت مورد استفاده را فیلتر کرده باشد. به همین دلیل، در گام اول برای اطمینان از بلاک شدن توسط اینستاگرام، اینترنت مورد استفاده خود را تغییر دهید.

۲. متوقف کردن فعالیت‌ های خود برای یک تا دو روز

اگر در گام پیشین موفق به رفع بلاک اینستاگرام نشدید، می‌توانید فعالیت‌های خود را به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت متوقف کنید و در این مدت هیچ فعالیتی مانند لایک، کامنت یا فالو کردن اکانت‌های جدید نکنید.

رفع بلاک اینستاگرام

۳. وصل کردن اکانت خود به شبکه‌ های اجتماعی دیگر

از جمله دیگر راه‌های رفع بلاک اینستاگرام این است که به این شبکه اجتماعی ربات نبودن خود را اثبات کنید. در حقیقت، از آنجایی که اینستاگرام اکانت شما را به ‌عنوان یک حساب کاربری اسپم در نظر گرفته است، پس با اتصال اکانت خود به اکانت‌های شبکه‌های اجتماعی دیگرتان، می‌توانید به اینستاگرام ثابت کنید که ربات نبوده و یک شخص حقیقی هستید.

برای این منظور، می‌توانید در اکانت اینستاگرام خود روی آیکون سه‌ نقطه کلیک کنید (در سیستم‌ عامل ios، روی آیکون Settings ضربه بزنید.) سپس با ورود به بخش Linked Accounts می‌توانید اکانت خود را به شبکه اجتماعی مورد نظر متصل کنید.

رفع بلاک اینستاگرام

۴. حذف کردن اپلیکیشن‌ های واسط

یکی از مهم‌ترین مواردی که به رفع بلاک اینستاگرام منجر می‌شود، حذف اپلیکیشن‌های مورد استفاده برای افزایش لایک و فالوور است. اگر اهل استفاده از چنین اپلیکیشن‌هایی هستید، پس برای رهایی از مسدود شدن اکانت خود توسط اینستاگرام باید آن‌ها را حذف کنید.

۵. ارسال کردن گزارش به اینستاگرام

اگر فکر می‌کنید که کار اشتباه و متناقضی نسبت به قوانین اینستاگرام انجام نداده‌اید، پس باید این موضوع را به شرکت مربوطه گزارش دهید. مشکل بلاک شدن اکانت شما بعد از ارسال گزارش به احتمال زیاد رفع می‌شود. برای این منظور، در گجت‌های اندرویدی روی آیکون سه نقطه و در آیفون نیز روی آیکون Settings کلیک کنید. سپس در بخش Options، گزینه Report a Problem را پیدا کرده و بعد از ضربه زدن روی آن، گزینه Report a Problem را انتخاب کنید. در این مرحله، در قسمت مربوطه مشکل خود را شرح دهید و سپس پیام نوشته شده را ارسال کنید.

رفع بلاک اینستاگرام

۶. حذف کردن تمام هشتگ‌ های پست‌ های اخیر

برخی از هشتگ‌ها معمولاً از جانب اینستاگرام بلاک یا استفاده از آن‌ها ممنوع می‌شود. در چنین شرایطی، اگر بدون اطلاع از این موضوع اقدام به استفاده از برخی هشتگ‌های بلاک شده کنید، به احتمال زیاد از سوی این شبکه اجتماعی بلاک می‌شوید. بنابراین برای رفع بلاک اینستاگرام می‌توانید هشتگ‌های پست‌های اخیر خود را حذف کنید.

۷. صبور بودن!

یکی دیگر از راه‌های رایج برای رفع بلاک در اینستاگرام این است که صبور باشید! به عبارت دیگر، خود اینستاگرام به احتمال زیاد پس از گذشت مدت زمانی در بازه ۴ ساعت تا ۴ هفته به صورت خودکار حساب کاربری شما را از حالت مسدود خارج می‌کند.

۸. اپلیکیشن اینستاگرام را حذف و مجدداً نصب کردن

آخرین راه برای رفع بلاک اینستاگرام این است که اپلیکیشن خود را پاک کرده، تمامی دیتای مرتبط با آن را از حافظه کَش و حافظه سیستم پاک کنید و بعد از مدت زمان کوتاهی مجدداً آن را نصب کنید. در این صورت به احتمال زیاد از بلاک اینستاگرام خارج خواهید شد.

چگونه توسط اینستاگرام بلاک نشویم؟

اگر تاکنون از جانب اینستاگرام بلاک شده‌اید و با انجام یکی از راه‌های مذکور موفق به رفع بلاک اینستاگرام گشته‌اید، توصیه می‌کنیم که بیشتر مراقب فعالیت‌های خود در این شبکه اجتماعی باشید؛ چراکه اکانت شما ممکن است مجدداً از سوی اینستاگرام مسدود شود! در همین راستا، در ادامه چند راهکار را به منظور اجتناب از بلاک شدن توسط اینستاگرام شرح می‌دهیم.

۱. کاهش دادن حجم فعالیت‌

یکی از نکات کاربردی برای اجتناب از بلاک شدن توسط اینستاگرام این است که سرعت لایک زدن خود را کاهش دهید! بنابراین دقت داشته باشید که همیشه بین لایک زدن‌ها چند ثانیه فاصله بگذارید. همچنین یک کامنت یکسان را در پست‌های مختلف ارسال نکنید. به علاوه، سعی کنید تا در طول روز تعداد فالو یا آنفالوهای خود را کاهش دهید.

۲. استفاده نکردن از اپلیکیشن‌ های جذب لایک و فالوور

اینستاگرام قوانین دقیقی در مورد لایک‌ها، کامنت‌ها و فالوورهای تقلبی دارد. به همین خاطر، برای جلوگیری از شناخته شدن به عنوان ربات توسط اینستاگرام و مسدودی اکانت خود، از ربات‌ها برای جذب لایک و فالوور استفاده نکنید.

۳. تکمیل کردن پروفایل اینستاگرام

به عنوان یک روش دیگر برای جلوگیری از بلاک شدن توسط اینستاگرام می‌توانید یک بیوگرافی مناسب، آدرس ایمیل و شماره تلفن خود را به پروفایلتان اضافه کنید. به علاوه، اگر می‌توانید اکانت دیگر شبکه‌های اجتماعی خود را به اینستاگرام وصل کنید.

رفع بلاک اینستاگرام

۴. پست ارسال کردن!

برای اینکه از جانب شبکه اجتماعی اینستاگرام به عنوان یک کاربر عادی شناخته شوید، نیاز است تا حداقل در طی دو هفته، یک پست ارسال کنید. به عبارت دیگر، اگر برای مدت زمانی طولانی فعالیت‌های خود را متوقف کنید، به احتمال زیاد از سوی اینستاگرام به عنوان حساب کاربری غیرفعال شناخته شده و بلاک می‌شوید!

۵. خودداری کردن از منشن کردن غریبه‌ ها

یکی دیگر از راه‌هایی که به طور معمول منجر به مسدودی حساب کاربری می‌شوند، منشن کردن افرادی غیر از فالوورهای حقیقی خود است. به عبارتی، برای جلوگیری از بلاک شدن توسط اینستاگرام، سعی کنید تا زیاد اکانت‌هایی به غیر از فالوورهای خود را در اینستاگرام منشن نکنید.

۶. استفاده کردن از هشتگ‌ های مختلف

استفاده از هشتگ‌های معقول و مناسب در پست‌های مختلف، موجب می‌شود تا به عنوان کاربری حقیقی و فعال از جانب اینستاگرام شناخته شوید و بدین ترتیب می‌توانید از بلاک شدن توسط این شبکه اجتماعی جلوگیری به عمل آورید.

 

جمع‌بندی

در این مقاله، به بررسی راهکارهای رفع بلاک اینستاگرام پرداخته و دیدیم که چگونه می‌توان از مسدودی اکانت خود توسط این شبکه اجتماعی جلوگیری کرد. بنابراین با بکارگیری هر یک از نکات مطرح شده در این مقاله، می‌توانید بدون مشکل و به عنوان یک شخص حقیقی از قابلیت‌های این شبکه اجتماعی استفاده کرده و با دوستان خود در ارتباط باشید. اگر شما نیز راهکاری برای خارج شدن از بلاک اینستاگرام مد نظر دارید، یا تجربه‌ای در رابطه با مسدودی اکانت خود داشته‌اید، آن را با ما و دیگر کاربران انگیزه در میان بگذارید.

شما می‌توانید با شرایط و چگونگی گرفتن تیک آبی در اینستاگرام و همچنین راه‌های رفع بلاک یک طرفه و دو طرفه اینستاگرام نیز در انگیزه آشنا شوید.

خواص عنبر نسارا، از درمان عفونت واژن تا مشکلات پوستی


عنبر نسارا، در نگاه اول ماده‌ای بی‌ارزش است که تنها می‌تواند به عنوان کود حیوانی کاربرد داشته باشد؛ اما باید دقت داشت که این ماده به ظاهر بی‌ارزش زمان زیادی است که جای خود را در طب سنتی پیدا کرده است و در درمان بسیاری از بیماری‌ها به ویژه بیماری‌های عفونی کاربرد دارد. به عبارتی سال‌هاست که طب سنتی از خواص عنبر نسارا برای درمان بیماری‌ها کمک می‌گیرد.

در این مطلب، پس از معرفی این ماده و اجزای تشکیل دهنده آن، به بررسی خواص کلی عنبر نسارا در درمان بیماری‌ها، خواص عنبر نسارا برای پوست، زنان، زنان باردار و همچنین عوارض احتمالی و نحوه مصرف آن خواهیم پرداخت.

 

عنبر نسارا چیست؟

به سرگین الاغ ماده که در فصل بهار جمع آوری می‌شود، عنبر نسارا گفته می‌شود.

 

ترکیبات تشکیل دهنده عنبر نسارا

در یک پژوهش علمی که در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی صورت گرفت، اجزای عنبر نسارا را با استفاده از روش کروماتوگرافی و با دستگاه GC-MS از همدیگر جدا کردند. این اجزاء شامل موارد زیر بود که غالباً دارای خواص آنتی اکسیدانی، آنتی باکتریال، ضد قارچ و ضد التهابی هستند.

 • هگزان
 • استیک اسید
 • آکونیتین
 • بتا کاروتن
 • دی متیل آمین

 

خواص عنبر نسارا برای درمان بیماری‌ ها

۱. درمان سوختگی

عنبر نسارا می‌تواند برای خشک کردن زخم‌های عفونی ناشی از بریدگی‌ها یا سوختگی‌ها استفاده شود. برای این کار می‌بایست قسمت‌های سوخته را روزانه چند بار روی دود عنبر نسارا قرار داد تا روند درمان آن سریع‌تر انجام شود.

۲. درمان سرماخوردگی

عنبر نسارا برای جلوگیری و درمان سرماخوردگی معجزه می‌کند. از این رو توصیه می‌شود در فصول سرد سال از آن استفاده کنید. برای این کار سر و صورت خود را روزی چند مرتبه روی دود عنبر نسارا بگیرید. حتی دهان خود را باز کنید تا دود به دهانتان وارد شود.

خواص عنبر نسارا

۳. خواص ضد میکروبی

در محیط‌های بسته خانگی و یا اداری برای فصول سرد، همواره استفاده از دود عنبر نسارا توصیه می‌شود؛ چون خواص میکروب‌کشی عنبر نسارا، مانع از انتقال بیماری‌ها از افراد مریض به سالم می‌شود.

۴. بند آوردن خونریزی

اگر اندامی از بدن دچار خونریزی شدید شد، پاشیدن مقداری از پودر عنبر نسارای تازه روی محل خونریزی، باعث بند آمدن خونریزی می‌شود.

۵. درمان صرع

عنبر نسارا از بروز حملات صرع جلوگیری می‌کند. در طب سنتی یکی از بهترین داروها  برای درمان صرع یا در واقع روش‌ها، استنشاق دود عنبر نسارا همراه با سرکه و یا استفاده از آب آن و استفاده به عنوان قطره بینی است.

۶. درمان سینوزیت

اگر سینوزیت دارید، یکی از بهترین و ارزان‌ترین راه‌ها استفاده از دود عنبر نساراست؛ در فصول سرد روزانه چند بار صورت خود را روی دود آن قرار دهید. این کار به درمان سینوزیت کمک زیادی می‌کند.

خواص عنبر نسارا

۷. رفع خستگی

برای رفع خستگی‌های روزانه و چشم درد ناشی از فعالیت زیاد، استفاده از دود عنبر نسارا مفید است. سر و صورت خود را چند دقیقه روی دود بگیرید تا به خواص آن پی ببرید.

خواص عنبر نسارا

۸. حفظ بهداشت دهان و دندان

خواص ضد عفونی، ضد باکتریایی و ضد قارچی عنبر نسارا باعث شده تا دود آن در بهداشت دهان و دندان مفید باشد.

خواص عنبر نسارا

۹. درمان عفونت گوش

یکی از بهترین روش‌ها برای رفع عفونت‌های اجزای سر و صورت، استفاده از دود عنبر نساراست. رفع گوش درد و یا عفونت‌های گوش را با دود دادن آن با عنبر نسارا درمان کنید.

۱۰. درمان تنگی نفس

استفاده از دود عنبر نسارا می‌تواند در درمان تنگی نفس و آلرژی‌های فصلی مرتبط با سیستم ریه مفید باشد.

خواص عنبر نسارا

۱۱. تقویت سیستم ایمنی بدن

دود عنبر نسارا نوتروفیل‌های خون را تحریک و فعالیت آن‌ها را برای مقابله با میکروب‌ها تشدید می‌کند و سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌کند.

۱۲. درمان تب خال

اگر به هر علتی دائم تبخال می‌زنید، استفاده از عنبر نسارا به شما کمک می‌کند. دود عنبر نسارا به سادگی تب خال‌ها را برطرف می‌کند.

۱۳. درمان بواسیر

دود عنبر نسارا در رفع بواسیر و زخم‌های آن نیز مؤثر است. برای درمان، هر روز چند بار و برای چند دقیقه نیم خیز روی دود عنبر نسارا بایستید تا دود آن به محل بواسیر برسد.

۱۴. توقف خون دماغ

اگر همواره در فصول گرم سال دچار خون دماغ می‌شوید، ضماد عنبر نسارا و سرکه را تهیه کرده و روی پیشانی خود ببندید. این کار خون دماغ را متوقف می‌کند.

۱۵. درمان گل مژه

به افرادی که با مشکلات گل مژه چشمی و یا عفونت (قی) چشمی روبه‌رو هستند، استفاده از دود عنبر نسارا توصیه می‌شود.

خواص عنبر نسارا

خواص عنبر نسارا در بارداری

نظرات و دیدگاه‌های بسیاری در مورد استفاده از عنبر نسارا و بهره‌مندی از خواص آن در دوران بارداری وجود دارد. بسیاری از محققان، استفاده از دود عنبر نسارا در رفع تعدادی از عفونت‌ها و قارچ‌های دوران بارداری زنان باردار را مؤثر می‌دانند و عوارض این ماده را ناچیز می‌دانند.

تعدادی از محققان نیز با استنشاق دود عنبر نسارا در دوران بارداری مخالف هستند و حتی دود آن را عاملی برای سقط جنین می‌دانند. از این رو، مشورت با پزشک در استفاده از عنبر نسارا در دوران بارداری کاملاً الزامی است.

خواص عنبر نسارا

خواص عنبر نسارا برای پوست

۱. درمان کهیر و خارش پوستی

یکی از روش‌های مفید در کاهش خارش‌های ناشی از کهیر، استفاده از عنبر نسارا برای پوست صورت است. دود دادن عنبر نسارا به صورت، باعث کاهش خارش پوست شده و التهاب آن را کم می‌کند.

۲. درمان اگزمای پوستی

در اگزمای پوست صورت، نواحی قرمز رنگی روی پوست پدیدار می‌شود که با خشکی، سوزش، خارش و تاول همراه است. به علاوه ممکن است پوست دچار عفونت شود و ترشحاتی داشته باشد.‌ در این شرایط دود دادن عنبر نسارا به پوست صورت، به علت خواص ضدمیکروبی عنبر نسارا برای درمان عفونت، مفید است و خارش پوست را کم می‌کند. این روش یکی از بهترین روش‌های درمانی اگزماست.

۳. درمان آبله مرغان، سرخک و لکه‌ های ناشی از آن

آبله مرغان باعث بروز تاول‌هایی روی پوست صورت می‌شود که با خارش همراه‌ است. برای کاهش خارش، عفونت، خشک شدن سریع تاول‌های پوستی و جلوگیری از باقی ماندن لکه‌ها، می‌توان از عنبر نسارا استفاده کرد. در بیماری‌هایی نظیر سرخک نیز دود دادن عنبر نسارا برای پوست صورت می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

۴. درمان حساسیت‌ های پوستی

با توجه به خواص ضدمیکروبی و ضد‌ التهابی عنبر نسارا، استفاده از آن در امراض پوستی نظیر تبخال، حساسیت و … که در آن‌ها پوست دچار خارش، تاول، ترشحات عفونی و التهاب می‌شود، مفید بوده و در کاهش این علائم مؤثر است.

خواص عنبر نسارا

خواص عنبر نسارا برای زنان

۱. خواص عنبر نسارا برای عادت ماهیانه

بسیاری از خانم‌ها از خونریزی‌های شدید دوران عادت ماهیانه و یا طولانی شدن این دوره رنج می‌برند. استفاده از دود عنبر نسارا پیش از شروع پریود، هنگام دوره و بعد از آن، می‌تواند این مشکلات را برطرف کند.

خواص عنبر نسارا

۲. درمان عفونت واژن

عفونت واژن یکی از بیماری‌های عفونی شایع در زنان است که با علائمی مانند ترشح سفید رنگ و بدبو، لکه بینی بین دو قاعدگی، بوی بد واژن و سفید رنگ شدن ادرار همراه است. عنبر نسارا دارای خواص آنتی‌اکسیدانی و ضد باکتریایی بوده و از این‌رو، در درمان عفونت واژن مؤثر است.

۳. درمان زخم دهانه رحم

دود عنبر نسارا بهترین درمان برای زخم دهانه رحم است. استفاده از دود عنبر نسارا و یا ترکیب عنبر نسارا با خاکشیر و اسپند و نشستن روی دود آن، برای درمان این بیماری مؤثر است.

 

روش استفاده از عنبر نسارا برای بیماری های مختلف

۱. دود کردن عنبر نسارا در فضای بسته

دود کردن عنبر نسارا در محیط‌های بسته اثر میکروب کشی دارد. این کار باعث کاهش واگیر بیماری‌هایی مانند سرماخوردگی می‌شود.

۲. استنشاق دود عنبر نسارا

استنشاق دود عنبر نسارا یکی از روش‌های مؤثر برای درمان سینوزیت‌های مزمن، سردردهای کهنه و سرماخوردگی است. برای این کار، عنبرنسارا را در یک اسفند دود کن بریزید، روی شعله کم قرار داده و دود آن را استنشاق کنید.

۳. قرار دادن قسمت‌ هایی از بدن روی دود عنبر نسارا

قرار دادن اندام‌های دچار خارش روی دود عنبر نسارا، یکی از روش‌های بسیار مفید در کاهش انواع خارش‌هاست. این کار، برای درمان تاول‌ها و زخم‌های ترشح‌دار نیز اثربخش است. این روش یکی از بهترین روش‌های درمانی اگزما و سوختگی نیز هست.

۴. تهیه ضماد عنبر نسارا و سرکه

ترکیب کردن عنبر نسارا و سرکه و استعمال آن روی پیشانی، در درمان خون دماغ و بسیاری از بیماری‌ها مفید است.

۵. استفاده‌ از عنبر نسارا برای درمان صرع

به روش‌های زیر می‌توان از عنبر نسارا برای درمان صرع استفاده کرد:

 1. استفاده از آب عنبر نسارای تازه به عنوان قطره بینی
 2. استنشاق عصاره خشک آن با سرکه

۶. پاشیدن پودر عنبر نسارا روی زخم

پاشیدن پودر عنبر نسارای خشک روی زخم‌های تازه، افزون بر بهبودی آن‌ها، خونریزی را نیز قطع می‌کند.

۷. استفاده از عنبر نسارا برای درمان عفونت واژینال

برای درمان عفونت واژینال، ۲ الی ۳ عدد عنبر نسارا را همراه با خاکشیر و اسپند، روی زغال بیاندازید و گلدان سفالی که ته آن سوراخ داشته باشد را روی آن برگردانید و به حالت نیم خیز روی آن بایستید و اجازه دهید دودش به واژن بخورد. این کار را ۲ روز قبل از زمان پریود، ۲ روز در زمان پریود (زمانی که خونریزی کم است) و ۲ روز بعد از پریود انجام دهید.

خواص عنبر نسارا

عوارض جانبی عنبر نسارا

عنبر نسارا فاقد هر گونه عوارض جدی است؛ اما نباید در مصرف آن زیاده روی کنید. استفاده بیش از اندازه آن باعث ایجاد عوارض زیر خواهد شد.

 • باعث بروز حالت تهوع می‌شود.
 • استنشاق بیش از حد عنبر نسارا می‌تواند به ریه آسیب برساند.

هشدار: در زمان استفاده از دود عنبر نسارا چشمان خود را ببندید. همچنین زنان باردار و افرادی که بیماری خاصی دارند، پیش از مصرف عنبر نسارا حتماً با پزشک خود مشورت کنند.

سخن پایانی

در این مطلب با خواص عنبر نسارا آشنا شدید. دقت داشته باشید که برای گرفتن نتیجه مطلوب، باید حتماً از عنبر نسارای الاغ ماده در فصل بهار استفاده کنید؛ زیرا طبع سرگین الاغ ماده برخلاف الاغ نر، سرد است و به بهبود بیماری‌ها کمک می‌کند. به نظر شما بهترین روش برای استفاده از عنبر نسارا کدام است؟ تجربه‌ای در درمان بیماری‌ با این ماده دارید؟ لطفاً تجربیات خود را با ما و سایر کاربران انگیزه، در پایین همین صفحه به اشتراک بگذارید.

در پایان شاید برای شما جالب باشد بدانید که آیا شیر الاغ هم دارای خواص است یا خیر؟ پس توصیه می‌کنیم با مهم‌ترین خواص شیر الاغ نیز در انگیزه آشنا شوید.

برای رفع بلاک یک طرفه و دو طرفه در اینستاگرام چکار کنیم؟


همان‌طور که می‌دانید، شبکه اجتماعی اینستاگرام پلتفرمی برای اشتراک‌گذاری پست، استوری و برقراری ارتباط با دوستان، آشنایان و همکاران است. با این وجود در برخی شرایط و بنا به دلایلی خاص، تصمیم می‌گیریم تا اکانت فردی را از میان لیست دوستان خود بلاک کنیم! در این صورت، فرد بلاک شده قادر به دیدن پروفایل، پست، استوری و سایر موارد مرتبط با اکانت ما نخواهد بود. حال پس از گذشت مدت زمانی می‌خواهیم تا اکانت فرد مورد نظر را از حالت بلاک خارج کنیم. در چنین شرایطی، آنبلاک کردن اکانت طرف مقابل کار ساده‌ای بوده و به راحتی می‌توانیم نسبت به رفع بلاک اکانت وی اقدام کنیم؛ اما اگر فرد مورد نظر هم به صورت متقابل اکانت ما را بلاک کند، در این صورت برای رفع بلاک دو طرفه دچار مشکل خواهیم شد! در همین راستا، در این مقاله قصد داریم تا راهکارهایی کاربردی به منظور رفع بلاک یک طرفه و دو طرفه در اینستاگرام شرح دهیم.

 

آموزش رفع بلاک یک طرفه در اینستاگرام

همان‌طور که اشاره شد، رفع بلاک یک طرفه در اینستاگرام کار ساده‌ای است. برای این منظور، می‌توانید به لیست کاربران بلاک شده در اکانت اینستاگرام خود مراجعه کرده و فرد مورد نظر را از حالت بلاک خارج کنید. در ادامه، آموزش گام به گام این کار را در قالب تصاویری آموزش می‌دهیم.

 • گام اول: ابتدا وارد پروفایل شخصی خود شوید. برای این منظور در شبکه اجتماعی اینستاگرام و در گوشه سمت راستِ پایین صفحه، روی آیکون پروفایل کلیک کرده و بدین طریق وارد پروفایل شخصی خود شوید.

رفع بلاک یک طرفه و دو طرفه در اینستاگرام

 • گام دوم: روی آیکون منو کلیک کنید. در واقع، پس از وارد شدن به پروفایل خود و در گوشه سمت راستِ بالای صفحه می‌توانید آیکون منو را مشاهده کنید. با کلیک روی آیکون منو وارد منوی حساب کاربری خود می‌شوید.

رفع بلاک یک طرفه و دو طرفه در اینستاگرام

 • گام سوم: در این مرحله برای رفع بلاک یک طرفه اینستاگرام، از منوی بازشده گزینه Settings را در گوشه سمت راست پایین صفحه یافته و روی آن کلیک کنید.

رفع بلاک یک طرفه و دو طرفه در اینستاگرام

 • گام چهارم: در مرحله بعد، از منوی مربوط به تنظیمات گزینه Privacy را یافته و روی آن ضربه بزنید.

رفع بلاک یک طرفه و دو طرفه در اینستاگرام

 • گام پنجم: در ادامه، از لیست باز شده گزینه Blocked Accounts را انتخاب کنید. بدین ترتیب لیست کاربرانی را مشاهده خواهید کرد که حساب کاربری آن‌ها را بلاک کرده‌اید.

رفع بلاک یک طرفه و دو طرفه در اینستاگرام

 • گام ششم: در مرحله نهایی کاربر مورد نظر خود را از لیست مربوطه انتخاب کرده و مشابه تصویر زیر وارد پروفایل او شوید.

رفع بلاک یک طرفه و دو طرفه در اینستاگرام

 • گام هفتم: در ادامه، با لمس گزینه Unblock می‌توانید کاربر مورد نظرتان را از حالت بلاک خارج کنید.

رفع بلاک یک طرفه و دو طرفه در اینستاگرام

نکته: در صورت بلاک کردن فرد مورد نظرتان، اکانت او از لیست فالوورها و فالووینگ‌های شما حذف خواهد شد. بنابراین پس از آنبلاک و در صورت تمایل به برقراری ارتباط مجدد با او، می‌توانید اکانت وی را مجدداً فالو کنید!

روش گام به گام فوق تنها در صورتی نتیجه‌بخش است که کاربر مورد نظرتان به طور متقابل اکانت شما را بلاک نکرده باشد. حال اگر به صورت دو طرفه اکانت یکدیگر را بلاک کرده باشید، به این سادگی نمی‌توانید به حساب کاربری مورد نظرتان دسترسی پیدا کرده و او را از حالت بلاک خارج کنید. در همین راستا، در ادامه ۳ روش کاربردی برای آموزش رفع بلاک دو طرفه در اینستاگرام را شرح می‌دهیم.

 

۳ روش کاربردی برای رفع بلاک دو طرفه در اینستاگرام

در این بخش از آموزش‌های رفع بلاک یک طرفه و دو طرفه در اینستاگرام به بررسی روش‌هایی می‌پردازیم تا در صورت بلاک دو طرفه‌، بتوانید به اکانت فرد مورد نظر دسترسی پیدا کرده و او را آنبلاک کنید.

۱. آنبلاک کردن کاربر از طریق لیست کاربران بلاک شده

همان‌طور که در روش رفع بلاک یک طرفه توضیح داده شد، اینستاگرام امکان دسترسی به لیست کاربران بلاک شده از جانب خودتان را فراهم می‌آورد. برای این منظور می‌توانید از قسمت پروفایل شخصی خود وارد بخش Settings شده و در این قسمت با انتخاب گزینه Privacy و در ادامه آیتم Blocked Accounts به لیست کاربرانی دسترسی پیدا کنید که از سوی شما بلاک شده‌اند.

با این وجود، اگر به صورت دو طرفه با فرد مورد نظرتان همدیگر را بلاک کرده باشید، با کلیک روی اکانت وی خواهید دید که امکان دسترسی به پروفایل او را ندارید. اما در این مرحله مشابه تصویر زیر می‌توانید روی آیکون سه نقطه در گوشه سمت راست بالای صفحه کلیک کرده و در صفحه بازشده، آیتم Unblock را انتخاب کنید. بدین ترتیب اکانت کاربرد مورد نظر از حالت بلاک خارج خواهد شد.

رفع بلاک یک طرفه و دو طرفه در اینستاگرام

۲. آنبلاک کردن با استفاده از ویژگی پیام‌ های دایرکت یا کامنت

یکی دیگر از راه‌های کاربردی برای دسترسی به پروفایل کاربر مورد نظر در بلاک دو طرفه، استفاده از ویژگی‌های بخش دایرکت در اینستاگرام یا کامنت گذاری است. در این روش با منشن کردن نام کاربری فرد مورد نظر در بخش دایرکت‌ها یا کامنت‌های یکی از پست‌های خود، می‌توانید به حساب کاربری فرد دسترسی داشته و او را از حالت بلاک خارج کنید. در ادامه، هر یک از مراحل مذکور را در قالب تصاویری به صورت گام به گام شرح می‌دهیم.

 • گام اول: وارد اینستاگرام شده و در گوشه سمت راست بالای صفحه روی آیکون دایرکت کلیک کنید.

رفع بلاک یک طرفه و دو طرفه در اینستاگرام

 • گام دوم: در این مرحله مشابه تصویر زیر روی آیکون «نوشتن پیام» کلیک کنید.

رفع بلاک یک طرفه و دو طرفه در اینستاگرام

 • گام سوم: در ادامه قسمت To را انتخاب کرده، نام کاربری اکانت خود را مشابه تصویر زیر وارد کنید و وارد صفحه چت خودتان شوید.

رفع بلاک یک طرفه و دو طرفه در اینستاگرام

 • گام چهارم: در ادامه نام کاربری فرد مورد نظرتان را پس از نماد @ تایپ کرده و برای خود ارسال کنید. سپس با کلیک روی نام کاربری وی، می‌توانید به پروفایل فرد مورد نظرتان دسترسی داشته باشید.

رفع بلاک یک طرفه و دو طرفه در اینستاگرام

 • گام پنجم: در مرحله آخر، با دسترسی به پروفایل کاربر مورد نظر می‌توانید با کلیک روی آیکون سه نقطه در گوشه سمت راست بالای تصویر و انتخاب گزینه Unblock او را از حالت بلاک خارج کنید.

۳. آنبلاک کردن کاربر با استفاده از یک اپلیکیشن واسطه

اگر در هر یک از روش‌های فوق قادر بر دسترسی به اکانت‌های بلاک شده از جانب خودتان یا دسترسی به پروفایل کاربر مورد نظرتان نشده‌اید، در این روش از مجموعه‌ی روش‌های رفع بلاک یک طرفه و دو طرفه در اینستاگرام می‌توانید با استفاده از اپلیکیشن‌های واسطه نسبت به آنبلاک کردن کاربر مورد نظر اقدام کنید. در ادامه، مراحل گام به گام را به صورت تصویری آموزش می‌دهیم.

یکی از اپلیکیشن‌های واسطه پرکاربرد برای مدیریت اکانت‌های اینستاگرام اپلیکیشن Cleaner for Instagram است که به راحتی امکان رفع بلاک دو طرفه را در این شبکه اجتماعی برای کاربران فراهم می‌آورد.

 • گام اول: در ابتدا لازم است تا بسته به سیستم‌ عامل گوشی موبایل خود (اندروید یا آی‌اواس) این اپلیکیشن را دانلود کنید.
 • گام دوم: در مرحله بعد وارد برنامه شده و با استفاده از نام کاربری و رمز عبور اکانت اینستاگرام خود لاگین کنید.

رفع بلاک یک طرفه و دو طرفه در اینستاگرام

 • گام سوم: در ادامه، در منوی پایین گوشه سمت راست گزینه Settings را انتخاب کنید.

رفع بلاک یک طرفه و دو طرفه در اینستاگرام

 • گام چهارم: در منوی بازشده، در انتهای لیست گزینه Blocked Users را پیدا کنید و سپس روی آن ضربه بزنید.

رفع بلاک یک طرفه و دو طرفه در اینستاگرام

 • گام پنجم: در این مرحله می‌توانید لیست کاربرانی را مشاهده کنید که از طرف شما بلاک شده‌اند.

رفع بلاک یک طرفه و دو طرفه در اینستاگرام

 • گام ششم: سپس با انتخاب کاربر مورد نظر و لمس گزینه Action می‌توانید آیتم Unblock را انتخاب کنید. بدین ترتیب کاربر مورد نظرتان از حالت بلاک خارج خواهد شد.

رفع بلاک یک طرفه و دو طرفه در اینستاگرام

جمع‌بندی

در این مقاله، به بررسی راه‌هایی کاربردی برای رفع بلاک یک طرفه و دو طرفه در اینستاگرام پرداختیم و توضیح دادیم که چگونه می‌توان در بلاک دو طرفه به پروفایل اکانت مورد نظر خود دسترسی پیدا کرد. بنابراین با استفاده از هر یک از روش‌های مطرح‌شده در این مقاله می‌توانید نسبت به رفع بلاک یک طرفه و دو طرفه‌ی کاربر مورد نظرتان اقدام کرده و مجدداً با او در ارتباط باشید! شما چه روش‌هایی برای آنبلاک کردن یک طرفه یا دو طرفه‌ دوستان خود به کار گرفته‌اید؟ اگر تجربه‌ای در این خصوص دارید، آن را در پایین همین صفحه با ما و دیگر کاربران انگیزه در میان بگذارید.

همچنین شما می‌توانید با شرایط و چگونگی گرفتن تیک آبی در اینستاگرام نیز در این سایت آشنا شوید.